Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va rugam sa vizitati

www.fonduri-ue.ro.

TITLU PROIECT: FORMAREA PROFESIONALĂ A PESCARILOR – PILON AL

 DEZVOLTĂRII COMUNITĂȚII

Durata proiectului: 05.12.2019 – 05.12.2021

          Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea abilităţilor profesionale a cel puţin 30 de pescari autorizaţi si/sau soțiilor acestora din cadrul Zonei Pescaresti a Județului Brăila prin organizarea unui curs autorizat de competente informatice precum și a 4 seminarii de instruire în domeniul competentelor antreprenoriale in turism.

 

 

 

          Obiectivele generale ale proiectului:

Nr. crt. Descriere obiective specifice ale proiectului
1 Creșterea gradului de conștientizare al elevilor prin organizarea de activitati de educație din domeniul pescuitului,  care isi vor pune  amprenta pe capacitatea de intelegere a informatiilor primite pentru un număr de 100 elevi din zona pescărească a Județului Brăila.
2 Promovarea dezvoltării durabile a zonei pescărești a Județului Brăila prin conştientizare și formare a membrilor comunităţilor locale din zona pescărească a Județului Brăila  prin realizarea unui curs autorizat de competențe informatice pentru nr. de 30 pescari autorizati si/sau a sotiilor și organizarea a 4 semininarii de instruire în domeniul antreprenoriatului turistic din zona pescărească a Județului Brăila

  Durata proiect: 05.12.2019 – 05.12.2020

  Valoare totală eligibilă proiect: 108.318,35

  Descrierea proiectului:

Titlu proiect: Formarea profesională a pescarilor – pilon al dezvoltării comunității

Proiectul  va fi implementat pe o perioada de 12 luni prin intermediul a 6 activitati, dupa cum urmeaza:

Activitatea 1 (A1) – Managementul proiectului vizeaza implementarea cu succes a tuturor activităților proiectului, prin realizarea rapoartelor tehnico – financiare si derularea procedurilor de achizitie a produselor si serviciilor

Activitate 2 (A2) – Informarea și publicitatea activităților proiectului se defașoară pe toata perioada de implementare a proiectului asigurand informarea si publicitatea proiectului, realizându-se prin:

– Organizarea a 2 conferințe de presă (începutul și sfârșitul proiectului) într-o locație din cadrul zonei pescărești a Județului Brăila , unde estimăm participarea a cca 25 persoane/conferință. Organizarea conferinței va fi subcontractata, iar participantilor li se vor asigura servicii de catering si materiale promotionale – mape, bloc notes A5, pixuri, pliant A4, poster A3, prezentari ale proiectului pe format de hartie. De asemenea, se va transmite si un comunicat de presa /conferință privind lansarea și finalizarea proiectului;

– Realizarea de  materiale informare si publicitate proiect . Astfel , vor fi produse următoarele materiale de promovare :  150 tricouri, 150 șepci, 150 pungi cadou hartie reciclata, 150 pixuri metalice, 150 bloc notes A5, 150 mape , 500 pliante A4, 3 trofee ,2 roll-up, 1 banner, 150 postere A3, , 1 set autocolante pt bunuri proiect, 1 panou informare proiect .

Activitatea 3 (A3)- Conștientizare si selecție grup tinta – presupune organizarea de deplasări în toate localitățile  din zona pescărească a Județului Brăila în vederea informării asupra activităților ce vor fi derulate în cadrul proiectului. Astfel, în primele 2 luni de implementare a proiectului, se vor  organiza deplasări în localitățile din zona pescărească a Județului Brăila, afișându-se  postere format A3  în loc  vizibil (primarie , școală, cămin cultural etc.) prin intermediul cărora să se realizeze conștientizarea comunității locale asupra activităților proiectului precum și a criteriilor de selecție ale grupului țintă vizat de proiect.  Astfel, pentru o implementare cât mai bună a activităților proiectului, se vor realiza protocoale de colaborare cu instituțiile interesate ( primării, unități de învățământ și asociații de pescuit) . În acest sens, se vor crea baze de date cu grupul țintă vizat, și în cazul în care se va depăși numărul vizat în grupul țintă, se va ține seama și se vor organiza și alte activități ulterioare în perioada de după implementarea proiectului.

Activitatea 4 (A4) – Formare profesională și instruire

  • (A.4.1 )Autorizarea cursusului de inițiere în competențe informatice . Presupune întocmirea din timp de către membrii asociației,  a documentației prealabile necesare autorizării cursului precum și angajarea unui lector. Activitatea va începe încă din prima lună de implementare a proiectului, întrucât procedura de autorizare durează 45 zile , dorindu-se evitarea perioadei de desfășurare a cursurilor în plin sezon de pescuit.
  • (A.4.2) Formarea profesională a 30 pescari autorizați și/sau soțiilor lor . Locația de desfășurare a cursurilor va fi pe teritoriul zonei pescărești a Județului Brăila, sala de curs urmând să fie dotată cu min 15 laptop-uri/desktop-uri cu soft inclus, precum și acces internet.. Avand in vedere ca grupul tinta este format din 30 de persoane, acestea vor fi impartite in 2 grupe a cate 15 de persoane. Astfel, cursul autorizat de competențe informatice  se va desfasura intr-o serie a cate 15 de persoane, pescari autorizati si/sau soțiile lor, in total desfasurandu-se 2 sesiuni de cursuri a câte 40 ore/fiecare

(A.4.3) Instruire profesională în doemniul antreprenoriatului turistic. După realizarea de deplasări în toate localitățile din zona pescărească a Județului Brăila, stabilirea de contacte cu instituțiile interesate, precum și încheierea de protocoale de colaborare , în funcție de ponderea persoanelor din UAT-urile interesate din zona pescărească a Județului Brăila, se vor realiza împreună cu un specialist cu experiență  în domeniul turismului și antreprenoriatului,  un număr de 4  seminarii de instruire în domeniul antreprenoriatului turistic, aplicații practice de promovare . Seminariile sunt destinate atât pescarilor și/sau soțiilor acestora precum și celorlalți membrii ai comunității care au deja o afacere în cadrul comunității sau care își doresc să inițieze. Estimăm prezența totală la cele 4 seminarii a min. 50 persoane.

Activitatea 5 (A5)– Activități de educație ce privesc pescuitul. În urma activității de conștientizare realizate anterior, pe baza solicitărilor din partea unităților de învățământ interesate din zona pescărească a Județului Brăila, va fi selectat un număr total  de 100 elevi cu vârsta între 10-15 ani  din ciclul gimnazial, la activitatea educativă privind pescuitul participând și câte 1 pescar autorizat.

Activitatea 6 (A6)– Auditul proiectului – cuprinde o singura subactivitate cu aceeasi denumire si presupune evaluarea de catre un expert auditor extern a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului, în conformitate cu ghidul solicitantului și contractual de finanțare.

Activități derulate în perioada 05.12.2019 – 05.12.2021

În urma vizitelor din perioada februarie 2020 – mai 2021 în cadrul UAT-urilor precum și a unităților de învățământ din cadrul Zona Pescărești a Județului Brăila , au fost semnate un număr de 23 protocoale de colaborare, din care 14 cu unități de învățământ (Liceul Gh. Munteanu Murgoci, Școala Gimnazială Însurăței, Școala Gimnazială Viziru, Școala Gimnazială Siliștea, Școala Gimnazială Măxineni, Școala Gimnazială Traian, Școala Gimnazială Movila Miresii, Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, Școala Gimnazială Chiscani, Școala Gimnazială Tichilești, Școala Gimnazială Gropeni, Școala Gimnazială Tufești, Școala Gimnazială Stăncuța și Școala Gimnazială Berteștii de Jos și 9 cu UAT-urile Vădeni, Movila Miresii, Traianu, Însurăței, Berteștii de Jos, Stăncuța, Tufești, Gropeni și Chiscani.

În iulie 2020 a avut loc conferința de deschidere a proiectului  Formarea profesională a pescarilor– pilon al dezvoltării comunității, ce s-a desfășurat pe Faleza Dunării Strada Portului., cu participarea a 25 persoane din cadrul UAT-rilor zonei pescărești, CR-POPAM Galați, Flag Brăila , Asociații de pescuit percum și alte instituții.

În urma demersurilor realizare de asociație, în data de 19.08.2020 prin Decizia nr. 126/19.08.2020 a Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesional[ a Judetului Braila a fost obținută autorizarea cursului “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – program formare tip specializare.

În perioada 17.04.2021 -17.05.2021  s-a desfășurat la Stăncuța cursul de competențe digitale (grupa 1 – 15 persoane) destinată pescarilor autorizați și/sau soțiilor acestora , cursul finalizîndu-se în data de 17.05.2021 odata cu examenul de absolvire din data de 17.05.2021.

În perioada 09.07.2021 – 02.08.2021 s-a desfășurat la Chiscani cursul de competențe digitale (grupa 2 – 16 persoane) destinată pescarilor autorizați și/sau soțiilor acestora , cursul finalizîndu-se în data de 02.08.2021 odata cu examenul de absolvire din data de 17.05.2021.

În data de 02.07.2021 a avut loc la Gropeni (Punct trecere Bac Gropeni) activitatea de educație din domeniul pescuitului cu participarea a 100 elevi din cadrul a 5 școli: Chiscani, Tichilești, Gropeni, Stăncuța și Tudor Vladimirescu. În cadrul activității au fost realizate o serie de probe ( pescuit sportiv, orientare turistică, îndemânare) , la sfârșitul activității fiind premiate elevii din cadrul școlilor participante primind materiale de informare precum și trofee și cupe.

În perioada aprilie – septembrie 2021 au avut loc seminariile de antreprenoriat  în turism  realizate de Gabriel LÂLĂ (lector) la care au participat persoanele interesate din cadrul zonei pescărești a Județului Brăila  (16.04.2021 – Viziru, 22.07.2021 Gropeni, 30.07.2021 – Chiscani și 06.09.2021 – Vădeni).

În data de 11.11.2021 a avut loc conferinta finala de presa aferenta incheierii proiectului, conferinta desfasurata la Braila, Faleza Dunarii, Dana 10 cu participarea a 25 persoane. La finalul conferintei au fost luate interviuri pescarilor participanti de catre corespondentul Romania Actualitati .

In data de 29.11.2021 a fost realizat raportul audit de catre SC TRUST AUDITOR SRL aferent celor 3 cereri de rambursare și de asemenea a fost încheiat procesul verbal de predare-primire.

Legaturi utile:

www.fonduri-ue.ro

www.ampeste.ro

www.pescuitbraila.ro

www.proecotur.ro

www.bmb.ro